css templates
Mobirise

“ ดูเเลห่วงใย ใส่ใจบริการ ใกล้ชิดดุจญาติมิตร ”
โทร : 081-987-5319

สถานบริการที่พักอาศัยเพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น ตลอดจนพนักงาน ข้าราชการที่เกษียณอายุ ที่ขาดคนดูแล ให้มีสุขภาพดี ทั้งกาย และ จิตใจตามวิถีไทย เป็นกันเอง อยู่แลเสมือนญาติ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
โดยทีมงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

1. เพื่อความสุขสบายที่สมบูรณ์แบบของผู้สูงอายุ
    -  เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ
    -  ดูแลเสมือนญาติสนิท มิตรสหาย
    -  บรรยาการที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น ที่เอื้อต่อการพักผ่อน ที่อยู่อาศัย สงบเงียบ
    - ภายใต้พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เติมคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ

2. ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นที่แพทย์ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านและไม่มีคนดูแลที่ใกล้ชิด สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุตอบโจทย์ความต้องการของทีมแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วยตลอดจนครอบครัว พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการพากลับไปพบแพทย์ตามนัด หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3. พนักงาน ข้าราชการที่เกษียณอายุที่ไม่มีที่พักอาศัย ขาดคนดูแลอย่างใกล้ชิด สุวรรณภูมิผู้สูงอายุจะดูแล ความเป็นอยู่เสมือนลูกหลาน ญาติสนิท

Mobirise

4. ราคาบริการเริ่มต้น 24,500 บาทต่อเดือน (ห้องรวม)

5. บริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน (Day Care Services) วันละ 1,200 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของห้องพัก การบริการดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ไม่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุช่วงสั้นๆที่ต้องเดินทางไปทำธุริกิจที่จำเป็นในระยะเวลา1-7วัน หรือมากกว่า 

6. ค่าบริการประกอบด้วย เป็นค่าห้องพัก เสื้อผ้า ค่าอาหาร (อาหารหลักวันละ 3 มื้อ อาหารว่า 2 มื้อ) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการผู้สูงอายุ ค่าตรวจประเมินสุขภาพโดยพยาบาล (วันละครั้ง) พบแพทย์อาทิตยละครั้ง

7. ค่าบริการนี้ไม่รวมการบริการทางการแพทย์อื่นๆ ได้แก่ การทำแผล ฉีดยา ให้ยา ให้อาหารทางสายยาง นวดแผนไทยและไทยประยุกต์ รถรับส่งกรณีฉุกเฉิน พาไปตามนัดของแพทย์ฯ อุปกรณ์ที่งการแพทย์ เช่น สายให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ผ้าแพมเพลิด

8. ปัสสาวะ แพมเพิส 

บริการต่าง ๆ

Mobirise

ดูแลผู้สูงอายุ

• ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้
. ผู้สูงอายุ ที่ฟื้นฟูสุขภาพ
• ผู้ป่วยพักพื้น จากการป่วย
. ผู้ป่วยพักพื้น หลังผ่าตัด
. ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
. ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ฯลฯ

Mobirise

บริการต่าง ๆ 

.  เฝ้าไข้รายวัน/รายเดือน
  ที่บ้าน และโรงพยาบาล
. ทำความสะอาดร่างกายและแผล
. ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
. ผู้ป่วยให้ออกซิเจน
. ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
. ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ฯลฯ

Mobirise

บริการเสริมพิเศษ

. บริการพาผู้สุงอายุ นอกสถานที่
. พาไปพบแพทย์ / ธุระกรรม
. ส่งพนักงานไปดูแลนอกสถานที่ 
. บริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับ กลับเยี่ยมบ้าน

Mobirise

บริการ บำบัด

. ทำกายภาพ บำบัด หลักผ่าตัด
. ทำกายภาพ สำหรับผู้สูงอายุ
. ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
. ดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ

 ราคาสินค้าและการบริการ 

Mobirise


1) การเข้าประจำ เป็นรายเดือนโดยราคาเริ่มต้นสำหรับห้องรวม 24,500 บาท ห้องเดียว 35,000 บาท ห้องพิเศษ 40,000 บาท (ค่าที่พัก ค่าอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ เสื้อผ้า กิจกรรมเพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ ประเมินสุขภาพรายวันโดยพยาบาลวิชาชีพ การเยี่ยมของแพทย์อาทิตย์ละครั้ง)

2) การเข้าพักรายวัน (daycare)

3) บริการอื่นๆ อาหารสั่งพิเศษ นวดแผนไทย ทำแผล ใส่สายสวน สายให้อาหาร พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ฯ

4) การจองห้องพัก และการชำระเงิน 

สนใจ ลงทะเบียนสมัคร ที่สถานประกอบการ
68/28 ม.11 ซอยไอยรา 5/2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 โทร : 081-987-5319 
E-mail: svghc2018@hotmail.com
ID Line : Svghc2018  

© Copyright 2019 Suvarnabhumi Geriatric Home Care
Design by  Asdesignnet